Lithuanian Football Federation

  • Lithuania
Lithuanian Football Federation Remote (Vilnius, Lithuania)
09 Sep, 2020
Intern
Do you want to contribute to the development and popularization of football in Lithuania or just gain unique experience in the field of sports? Join our team! We offer the opportunity to do an internship in the   LFF structure in Vilnius and / or Kaunas and / or to participate in events in other cities on a voluntary basis.         Norite prisidėti prie futbolo vystymo ir populiarinimo Lietuvoje ar tiesiog įgyti unikalios patirties sporto srityje? Junkitės prie mūsų kolektyvo! Siūlome galimybę atlikti praktiką  LFF struktūroje Vilniuje ar/ir Kaune ar/ir renginiuose kituose miestuose dalyvauti savanorystės pagrindu.