Norwegian Football Association

  • Bergen, Norway
Norwegian Football Association Sogndal, Norway
07 Jul, 2021
Contractor
NFF Sogn og Fjordane er ein av 18 fotballkretsar direkte underlagt NFF. Vi organiserer fotball- aktiviteten i området Sogn og Fjordane og administrerer 70 klubbar, som igjen aktiviserer 1000 fotballag. Vi er 6 tilsette, og har ei omsetning på omlag 9 mill. kroner. Kontorstad på Fosshaugane Campus i Sogndal. Vi er inne i ein spennande periode, med gjenopning av fotballen og mange utfordrande  arbeidsoppgåver. Vi arbeider målretta for å nå måla i høve NFF sin strategiplan 2020-2024, og nemner område viktige for stillinga som t.d. som rekruttering, inkludering, klubbutvikling, berekraft og å utvikle sporten innan e-sport, futsal og alternative fotballtilbod. Stillinga vil vere ein del av vårt dynamiske utviklingslag og jobbe særleg tett både med fag og forvaltning.  Vi legg vekt på breidde og mangfald i arbeidslivet. Vi tilrår kvalifiserte søkarar å...