Norwegian Football Association

  • Bergen, Norway
Norwegian Football Association Oslo, Norway
03 Oct, 2021
Full time
  Leder for seksjon Topptrenerutdannelse skal - med utgangspunkt i NFFs verdiplattform - lede, utvikle og modernisere NFFs topptrenerutdannelse/utvikling i tråd med NFFs vedtatte mål og strategier. Topptrenerutdannelse ble opprettet som egen seksjon i NFFs eliteavdeling i 2019 for å styrke toppfotballsatsingen og legge til rette for enda mer tilpassede løp for trenere med ambisjoner innenfor norsk/internasjonal toppfotball. NFF har satt ambisiøse mål for topptrenerutdannelsen i inneværende strategiperiode, både mht. (i) å utvikle en samlet strategi og planverk for topptrener- og topplederutdannelse i toppfotballen, (i) utvikling av nye utdanningsløp/konsepter (nye arenaer for etterutdanning/utvikling av topptrenertalenter, digitalisering, kartlegging av mulighet for å utdanne toppledere/sportssjefer i toppfotballen) og mht. (ii) arbeidsform ved at det er en ambisjon om å jobbe enda mer team- og...