Club Coach

 • IF Sibbo-Vargarna
 • Sibbo, Finland
 • 14 Nov, 2020
Full time Coaching Leadership & Management

Job Description

IF Sibbo-Vargarna ry on perinteikäs sipoolainen urheiluseura.

Haemme joukkoomme innokasta, kehityshaluista, tunnollista ja seuran valmennuslinjaan sitoutuvaa päätoimista Seuravalmentajaa.

Tarjoamme:

 • Kattavan valmennuslinjan ja seuran toimihenkilöiden tuen
 • Mahdollisuuden kouluttautua seuran sisäisissä koulutuksissa sekä Palloliiton valmennuskursseilla
 • Mahdollisuuden edetä omalla valmennusuralla
 • Hyvät talvi- ja kesäharjoitteluolosuhteet

Odotamme Sinulta:

 • UEFA B valmennuskoulutusta tai suunnitelmaa sen toteuttamisesta
 • Valmiutta olla kehittämässä seuran valmennustoimintaa valmennuslinjamme mukaisesti
 • Valmiutta toimia yhden ikäluokan vastuuvalmentajana
 • Hyviä organisointitaitoja sekä pedagogista osaamista lasten ja nuorten valmentamiseen
 • Kokemusta lasten jalkapallovalmentamisesta sekä halua kehittyä valmentajana ja kehittää seuramme pelaajia
 • Positiivisuutta ja intohimoa jalkapallovalmentamista kohtaan
 • Kykyä yhteistyöhön erilaisten ihmisten kanssa

 

IF Sibbo-Vargarna ry is a traditional Sipoo Sports Club.

We are looking for an enthusiastic, development-oriented, conscientious, full-time Club Coach who is committed to the club's coaching line.

We offer:

 • Comprehensive coaching line and support from club staff
 • Opportunity to train in the club's internal training and in the coaching courses of the Football Association
 • Opportunity to advance in your own coaching career
 • Good winter and summer training conditions

We are waiting for you:

 • UEFA B coaching training or a plan for its implementation
 • The readiness to be developing the club's coaching activities in accordance with our coaching line
 • Willingness to act as a responsibility coach for one age group
 • Good organizational skills and pedagogical skills for coaching children and young people
 • Experience in children's football coaching and the desire to develop as a coach and develop the players in our club
 • Positivity and passion for football coaching
 • Ability to collaborate with different people