Football Instructor - Västerås

 • Svenska Fotbolls Akademin
 • Västerås, Sweden
 • 05 Nov, 2020
Part time Coaching Community Youth

Job Description

Fotbollsinstruktör – Västerås

Svenska Fotbollsakademin mål är att ge alla barn tillgång till utvecklande och rolig fotbollsträning där barnet står i centrum. I alla våra aktiviteter står fotbollsglädje och lärande tillsammans i fokus. Vi värnar om en trygg träningsmiljö och är flexibla när det kommer till att möta barn med olika behov.

Det här kommer du att göra

Att arbeta som instruktör hos oss innebär ett roligt extraarbete där du möter barn på alla nivåer och får chansen att bidra med din kunskap, glädje och erfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att träna eller leda barn. Vi söker instruktörer som kan arbeta vardagskvällar, helger eller skolornas lovdagar.

Det här behöver du för att lyckas och trivas

 • Du är ansvarstagande, trygg och positiv
 • Trivs i ledarrollen
 • Erfarenhet från att träna eller leda barn
 • Bakgrund som fotbollsspelare

Vad vi erbjuder dig

Som instruktör på Svenska Fotbollsakademin blir du en viktig del i vårt team och kommer att uppleva ett välbetalt & roligt extraarbete på vardagskvällar, helger eller skolors lovdagar. Du får tillgång till vår interna utbildningsplattform traineracademy.se och utbildning inom SvFAs koncept ”Skills & Play”.

Låt oss tillsammans erbjuda fotbollsglädje och lärande – för alla!

Låter det intressant? Vi hoppas det!

 

 

Football instructor - Västerås

The Swedish Football Academy's goal is to give all children access to developing and fun football training where the child is at the center. In all our activities, the joy of football and learning are in focus together. We safeguard a safe training environment and are flexible when it comes to meeting children with different needs.

This is what you will do

Working as an instructor with us means a fun extra job where you meet children at all levels and get the chance to contribute your knowledge, joy and experience. We are happy to see that you have experience of training or leading children. We are looking for instructors who can work weekday evenings, weekends or school holidays.

This is what you need to succeed and thrive

 • You are responsible, confident and positive
 • Thrives in the leadership role
 • Experience from training or leading children
 • Background as a football player

What we offer you

As an instructor at the Swedish Football Academy, you will be an important part of our team and will experience a well-paid & fun extra work on weekday evenings, weekends or school holidays. You get access to our internal training platform traineracademy.se and training within SvFA's concept "Skills & Play".

Let us together offer football joy and learning - for everyone!

Does it sound interesting? We hope so!