Webcare Employee

 • Feyenoord Rotterdam
 • Rotterdam, Netherlands
 • 07 Oct, 2020
Full time Customer Service Digital Entry Level Social Media

Job Description

Als Medewerker Webcare ben jij het eerste aanspreekpunt voor Feyenoord-supporters op onze social media kanalen. Je gaat hen aan de ene kant helpen door vragen snel en adequaat te beantwoorden, aan de andere kant monitor je het huidige sentiment en weet je hierop in te spelen met proactieve communicatie.

Je geeft advies en biedt hulp bij vragen over kaartverkoop, verschillende lidmaatschappen, de online Fanshop en alle andere Feyenoord-gerelateerde zaken. Op een creatieve manier en binnen de gestelde ‘tone of voice’ weet jij op alle vragen een origineel en aansprekend antwoord te bieden.

Je komt te werken in een uitdagende omgeving. Geen dag is hetzelfde en je houdt je bezig met diverse social media kanalen. Tijdens je werk staat er één ding voorop: het zo goed mogelijk helpen en informeren van de Feyenoord-supporter.

De afdeling is volop in ontwikkeling. Vanwege de flexibele werktijden, ook op de zaterdagen en tijdens wedstrijden, is deze baan uitstekend te combineren met bijvoorbeeld een studie.

 

 

Wij vragen:

 

  • Jij bent een enthousiaste, gemotiveerde HBO-er en volgt bij voorkeur een opleiding richting journalistiek, communicatie of social media;
  • Affiniteit met social media kanalen als Twitter, Facebook en Instagram;
  • Je weet je in te leven in het gevoel van een Feyenoord-supporter en doorziet en begrijpt de gestelde vragen;
  • Aantoonbare ervaring met klantenservice, webcare en/of community management;
  • Beschikt over een vlotte pen en bent zeer taal-en schrijfvaardig, want jij bent het visitekaartje van onze club;
  • Hebt een ruime beschikbaarheid doordeweeks, in het weekend en gedurende wedstrijddagen;
  • Je bent bekend met de dynamische wereld van voetbal en de daarbij behorende sensitiviteit.

 

Wij bieden:

 

  • Een veelzijdige functie in een drukke en dynamische werkomgeving;
  • Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;
  • Een contract voor bepaalde tijd, dat bij goed functioneren wordt verlengd;
  • Ruimte voor jouw ideeën en initiatieven;
  • Werkzaamheden voor minimaal 7 tot maximaal 40 uur per week;
  • Of minimaal 16 tot maximaal 40 uur per week.

 

Sollicitaties:

 

Ben jij deze enthousiaste webcare medewerker met een flexibele inzetbaarheid? Reageer dan vóór 24 oktober 2020 op deze vacature door je CV met sollicitatiebrief in te sturen via de sollicitatiebutton. Geef daarbij duidelijk aan of je solliciteert voor minimaal 7 tot maximaal 40 uur of minimaal 16 tot maximaal 40 uur per week.

As a Webcare Employee you are the first point of contact for Feyenoord supporters on our social media channels. On the one hand, you will help them by answering questions quickly and adequately, on the other hand you monitor the current sentiment and you know how to respond to this with proactive communication.

You provide advice and help with questions about ticket sales, various memberships, the online Fanshop and all other Feyenoord-related matters. You know how to offer an original and appealing answer to all questions in a creative way and within the stated 'tone of voice'.

You will work in a challenging environment. No two days are the same and you work on various social media channels. During your work, one thing comes first: helping and informing the Feyenoord supporter as well as possible.

The department is in full development. Because of the flexible working hours, also on Saturdays and during competitions, this job can be perfectly combined with, for example, a study.

 

 

We ask:

 

  • You are an enthusiastic, motivated HBO student and preferably follow a course in journalism, communication or social media;
  • Affinity with social media channels such as Twitter, Facebook and Instagram;
  • You know how to empathize with the feeling of a Feyenoord supporter and you see through and understand the questions asked;
  • Demonstrable experience with customer service, webcare and / or community management;
  • Has a good pen and is very proficient in language and writing, because you are the calling card of our club;
  • Has a wide availability during the week, at the weekend and during match days;
  • You are familiar with the dynamic world of football and the associated sensitivity.

 

We offer:

 

  • A versatile position in a busy and dynamic work environment;
  • Good primary and secondary employment conditions;
  • A contract for a definite period, which is extended if functioning properly;
  • Room for your ideas and initiatives;
  • Work for a minimum of 7 to a maximum of 40 hours per week;
  • Or a minimum of 16 to a maximum of 40 hours per week.

 

Applications:

Are you this enthusiastic webcare employee with flexible employability? Then respond to this vacancy before October 24, 2020 by sending in your CV with cover letter via the application button. Please state clearly whether you are applying for a minimum of 7 to a maximum of 40 hours or a minimum of 16 to a maximum of 40 hours per week.