Intern - HR

 • Royal Belgian Football Association
 • Brussels, Belgium
 • 12 Oct, 2021
Intern Administration Entry Level Human Resources

Job Description

HR stagiair (M/V/X)

DIT WORDT JOUW FUNCTIE

Als HR stagiair ondersteun je het HR departement bij het uitvoeren van de taken die gelinkt zijn aan het dagelijks beleid alsook het opzetten en uitrollen van de hieraan gerelateerde projecten. Je zal in aanraking komen met verschillende aspecten van HR: recruitment, onboarding & offboarding, procedures en policies, wellbeing, employer branding enz. Het team bestaat uit 3 interne personeelsleden. Je zal een ondersteunende rol uitvoeren waar er vrijheid is voor het uitwisselen van ideeën en verbeteringspunten. Jouw ontwikkeling is belangrijk voor ons, alsook de groei in het nemen van verantwoordelijkheden.

Volgende taken behoren tot jouw takenpakket:

 • Je volgt de recruitmentprocedure van A tot Z mee:
  • Je schrijft aantrekkelijke job omschrijvingen;
  • Je denkt na over creatieve manieren om kandidaten aan te trekken;
  • Je beheert mee ons recruitmenttool;
  • Je screent de binnenkomende kandidaturen op basis van de ontvangen documenten;
  • Je volgt de kandidaturen op: telefonische prescreening, inplannen van interviews, deelnemen aan interviews en feedback bezorgen aan de kandidaten
 • Je ondersteunt bij onboardings:
  • contract ondertekening
  • onboarding van nieuwe medewerkers vlotjes laten verlopen;
 • Je beheert de day to day HR-vragen mee:
  • Opvolgen van telefonisch abonnementen
  • Vragen over ons HR software
  • Vragen over de goede toepassing van policies
 • Je volgt HR projecten op:
  • Je brainstormt samen met het team over startende en lopende HR projecten;
  • Uitwerken van een starters traject
  • Je werkt mee aan het opzetten van nieuwe HR procedures;
 • Je ondersteunt het HR departement in polyvalente taken.

 

HERKEN JE JEZELF IN DIT PROFIEL?

 • Je bent minstens een 2de jaar bachelor- of master student binnen HR of personeelsbeleid;
 • Je hebt een goede kennis van de Microsoft Office package (Word, PowerPoint, Excel, Outlook);
 • Je kijkt kritisch naar bestaande processen en tools, staat open voor feedback en werkt samen met het team verbeteringen uit die bijdragen aan een efficiënte werkorganisatie;

 

Je talenkennis

 • Je beschikt over een perfecte beheersing van het Nederlands of Frans met een goede kennis van de andere landstaal. Een goede kennis van Engels is een plus;

Je persoonlijkheid

 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden;
 • Je bent leergierig en nauwkeurig;
 • Je beschikt over de nodige discretie;
 • Je neemt graag initiatief en houdt ervan om zelfstandig te kunnen werken;
 • Je bent enthousiast en communiceert op een respectvolle en correct manier;
 • Je bent een goede organisator en behoudt te allen tijde het overzicht;
 • Je zoekt steeds naar oplossingen en werkt proactief en klantgericht;
 • Je hebt een flexibele ingesteldheid bij het uitvoeren van je taken;
 • Je draagt service en integriteit hoog in het vaandel.

 

DIT BIEDEN WE JE

 • Een boeiende en uitdagende stageplek;
 • Een open, positieve en ambitieuze sfeer;
 • Periode van stage is flexibel.

 

 

 

 

HR intern (M/F/X)

THIS WILL BE YOUR JOB

As an HR intern you support the HR department in carrying out the tasks linked to the daily policy as well as setting up and rolling out related projects. You will come into contact with different aspects of HR: recruitment, onboarding & offboarding, procedures and policies, wellbeing, employer branding, etc. The team consists of 3 internal staff members. You will perform a supporting role where there is freedom to exchange ideas and areas for improvement. Your development is important to us, as is the growth in taking responsibilities.

Your duties include the following:

 • You follow the recruitment procedure from A to Z:
  • You write attractive job descriptions;
  • You think about creative ways to attract candidates;
  • You manage our recruitment tool;
  • You screen the incoming applications based on the received documents;
  • You follow up the applications: telephone prescreening, scheduling interviews, participating in interviews and providing feedback to the candidates
 • You support onboarding:
  • the signing of a contract
  • make the onboarding of new employees go smoothly;
 • You manage the day to day HR questions:
  • Follow up of telephone subscriptions
  • Questions about our HR software
  • Questions about the correct application of policies
 • You follow up HR projects:
  • You brainstorm together with the team about starting and ongoing HR projects;
  • Developing a starter trajectory
  • You participate in setting up new HR procedures;
 • You support the HR department in multi-purpose tasks.

 

DO YOU RECOGNIZE YOURSELF IN THIS PROFILE?

 • You are at least a 2nd year bachelor or master student within HR or personnel policy;
 • You have a good knowledge of the Microsoft Office package (Word, PowerPoint, Excel, Outlook);
 • You look critically at existing processes and tools, are open to feedback and work out improvements together with the team that contribute to an efficient work organization;

 

Your language skills

 • You have a perfect command of Dutch or French with a good knowledge of the other national language. A good knowledge of English is a plus;

Your personality

 • You have strong communication skills;
 • You are eager to learn and accurate;
 • You have the necessary discretion;
 • You like to take initiative and like to be able to work independently;
 • You are enthusiastic and communicate in a respectful and correct way;
 • You are a good organizer and you keep an overview at all times;
 • You are always looking for solutions and you work proactively and customer-oriented;
 • You have a flexible attitude when performing your tasks;
 • Service and integrity are of paramount importance to you.

 

THIS WE OFFER YOU

 • An exciting and challenging internship;
 • An open, positive and ambitious atmosphere;
 • Period of internship is flexible.