Scouting Coordinator

 • Royal Belgian Football Association
 • Tubize, Belgium
 • 09 Jul, 2021
Full time Coordinator Scout / Analyst

Job Description

THIS WILL BE YOUR JOB

As a Scouting Coordinator you are part of the sports department and you report to the Technical Directorate of the KBVB.

The following assignments are part of your duties:

 

 • You are the link between the scouts and the coaches and between the scouts and the Technical Director;
 • You are responsible for the scouting structure of men's and women's football and futsal;
 • You are responsible for the recruitment strategy of the (Flames) U15 to the (Flames) U21;
 • You filter the most important information from the scouting reports and present it to the coaches;
 • You detect the emerging talents in Belgian football and introduce them to the Technical Directorate;
 • You organize the scouting assignments and ensure the follow-up of the scouting reports;
 • You are responsible for the recruitment, training and development of the KBVB scouts;
 • You take the initiative to take the KBVB scouting to a higher level;
 • You are responsible for the implementation of the methodology "identify, follow up, evaluate" within the KBVB scouting team;
 • You deliver video scouting reports on players and emerging talents to the coaches and the Technical Director.

 

DO YOU RECOGNIZE YOURSELF IN THIS PROFILE?

 • You have experience in elite scouting;
 • You are able to use Hudl Sportscode;
 • You learn quickly and are open to innovation;
 • You are well structured and multitasking has no secrets for you;
 • You can present information about players in an attractive and clear way;
 • You are interested in data and are able to apply it to strengthen the scouting department;
 • Your people skills enable you to lead the KBVB scouts;
 • You are willing to work flexible hours, including weekends;
 • You have a driver's license and your own car.

 

Your language skills

 • You have a good knowledge of Dutch, French and English.

Your personality

 • You are a good communicator and organizer;
 • You have a clear positive attitude;
 • You are determined to take Belgian football to the next level;
 • You are constantly looking for improvements and solutions;
 • You attach great importance to service and integrity;
 • You enjoy being part of a high performance team;
 • You are prepared to adopt a different way of working.

 

THIS WE OFFER YOU

 • A stimulating work environment;
 • Training according to the KBVB standards by the Head scout and the Head of Performance Analysis of the Red Devils;
 • An open, positive and ambitious atmosphere;
 • A full-time contract of indefinite duration.

 

 

 

 

 

DIT WORDT JOUW FUNCTIE

Als Scouting Coordinator maak je deel uit van het departement sport en breng je verslag uit bij de Technische Directie van de KBVB.

De volgende opdrachten maken deel uit van je takenpakket:

 

 • Jij bent de schakel tussen de scouts en de coaches en tussen de scouts en de Technische Directie;
 • Jij bent verantwoordelijk voor de scoutingsstructuur van het heren- en vrouwenvoetbal en het futsal;
 • Jij bent verantwoordelijk voor de rekruteringsstrategie van de (Flames) U15 tot de (Flames) U21;
 • Jij filtert de belangrijkste informatie uit de scoutingsverslagen en presenteert die aan de coaches;
 • Jij detecteert de opkomende talenten in het Belgisch voetbal en stelt ze voor aan de Technische Directie;
 • Jij organiseert de scoutingsopdrachten en zorgt voor de opvolging van de scoutingsverslagen;
 • Jij bent verantwoordelijk voor de rekrutering, opleiding en ontwikkeling van de KBVB-scouts;
 • Jij neemt het initiatief om de KBVB-scouting naar een hoger niveau te tillen;
 • Jij bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de methodologie "identificeren, opvolgen, evalueren" binnen het KBVB-scoutingsteam;
 • Jij levert video scoutingsverslagen af over spelers en opkomende talenten aan de coaches en de Technische Directie.

 

HERKEN JE JEZELF IN DIT PROFIEL?

 • Jij hebt ervaring in elite scouting;
 • Jij bent in staat om Hudl Sportscode te gebruiken;
 • Jij leert snel en staat open voor innovatie;
 • Jij bent goed gestructureerd en multitasking heeft geen geheimen voor jou;
 • Jij kunt informatie over spelers op een aantrekkelijke en duidelijke manier presenteren;
 • Jij bent geïnteresseerd in data en in staat die toe te passen om het departement scouting te versterken;
 • Je people skills stellen jou in staat de KBVB-scouts te leiden;
 • Jij bent bereid om flexibele uren te werken, ook in het weekend;
 • Jij hebt een rijbewijs en je eigen auto.

 

Je talenkennis

 • Jij hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels.

Je persoonlijkheid

 • Jij bent een goede communicator en organisator;
 • Jij hebt een duidelijke positieve instelling;
 • Jij bent vastbesloten om het Belgisch voetbal naar een hoger niveau te tillen;
 • Jij bent constant op zoek naar verbeteringen en oplossingen;
 • Jij draagt service en integriteit hoog in het vaandel;
 • Jij vindt het leuk om deel uit te maken van een high performance team;
 • Jij bent bereid om je een andere manier van werken eigen te maken.

 

DIT BIEDEN WE JE

 • Een stimulerende werkomgeving;
 • Opleiding volgens de KBVB-normen door de Head scout en de Head of Performance Analysis van de Rode Duivels;
 • Een open, positieve en ambitieuze sfeer;
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.